Regały przepływowe

 

 

 

W systemie tym palety przesuwają się po rolkach pod wpływem siły ciężkości, co zapewnia idealną rotację produktu, jak również ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni i czasu przy przemieszczaniu palet.

ZALETY 

  • Doskonały system dla przechowywania towarów łatwo psujących się. Właściwy do wykorzystania we wszystkich sektoreach przemysłu i dystrybucji;
  • Zapewnia doskonałą cyrkulację przechowywanych towarów (w oparciu o system FIFO - pierwsza paleta na wejściu staje się pierwszą paletą na wyjściu);
  • Umożliwia najwyższą wydajność jako zwarty system magazynowania.
  • Oszczędza czas potrzebny na przemieszczanie palet.

ELEMENTY SKŁADOWE

  • Rolki - rozstaw oraz średnica rolek zależą od rodzaju i masy palet.
  • Hamulce - sterują prędkością, z jaką przemieszczają się palety, działając jednocześnie na dwie sąsiadujące rolki.
  • Centrowniki palety - centrują paletę na wprowadzeniu do korytarza.
  • Rampy hamujące - hamują i przytrzymują paletę po stronie wyjścia. Są umieszczone w jednej linii z dolną strukturą palety.
  • Zatrzymywacze palet - przytrzymują lub wydzielają palety ułatwiając wyjęcie pierwszej, bądź też zmniejszają siłę nacisku, jaki palety wywierają wzajemnie na siebie.
  • Ochrona rolki - chroni pierwszą rolkę przed uderzeniami palety.

Regały paletowe przepływowe grawitacyjnie zawierają korytarze przepływowe o minimalnym spadku, po których przemieszczają się palety.

Palety magazynuje się zaczynając od części najwyższej i przesuwają się siłą ciężkości do wyjścia z kontrolowaną szybkością. Pierwsza paleta jest oddzielona separatorem i dzięki temu może być wyładowana bezkolizyjnie.

Doskonała rotacja towarów (system FIFO)

Oszczędność czasu przy przeładunku

Eliminacja utrudnień przy realizacji zamówień z wykorzystaniem korytarzy załadunku i rozładunku

Możliwość stałej kontroli ilości towaru, minimalizacja ryzyka uszkodzenia towaru

Doskonały nadzór magazynowanych produktów.