Regały magazynowe – antresole

Zastosowanie podestów lub pomostów magazynowych umożliwia maksymalne wykorzystanie kubatury obiektu dzięki zwielokrotnieniu dostępnej pierwotnie powierzchni. Instalacja podestu jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na dostosowanie pomieszczenia magazynowego do indywidualnych potrzeb. Stosunkowo łatwa modyfikacja struktury podestu magazynowego umożliwia demontaż i powtórne użycie jego elementów po wykonaniu ponownych obliczeń instalacji.

Opis produktu

Zalety

  • Efektywne zagospodarowanie wysokości pomieszczenia.
  • Możliwość dostosowania do specyficznych wymogów Klienta dzięki szerokiemu wachlarzowi wymiarów, rodzajów podłóg, systemów konstrukcyjnych itp.
  • Szybki i łatwy montaż.
  • Możliwość połączenia z innymi systemami składowania.
691 801 411