Regały magazynowe – paletowe

Regały magazynowe – paletowe

Optymalne rozwiązanie dla magazynów, w których składuje się towary na paletach, przy dużej
różnorodności jednostek magazynowych. Umożliwia bezproblemowy dostęp do towarów, ułatwia
weryfikację stanu magazynu, może być dopasowany do każdej przestrzeni oraz masy i wymiarów
składowanych towarów.

 

Opis produktu

ZALETY:

 

-Najbardziej wszechstronny system, który zapewni bezpośredni dostęp do każdej palety
-Pozwala zmaksymalizować dostępną powierzchnię składowania
-Umożliwia całkowitą weryfikację stanu magazynu. Na każdą obszar składowania przypada jedna paleta
-Pozwala na zastosowanie długich belek nośnych dla manualnego konfekcjonowania towarów
-Opcja przystosowania systemu do przechowywania ładunków różnej masy
-Tradycyjny system składowania paletowego jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku magazynów gdzie niezbędne jest magazynowanie na
paletach różnorodnych towarów
-Duże zróżnicowanie profili i dodatków pozwala na optymalne rozmieszczenie każdego produktu na różnych wysokościach
-Rozstawienie i wysokość regałów jest uzależniona od rodzaju wózków widłowych, składowanego produktu i wielkości magazynu
-Bezpośredni dostęp do każdej składowanej palety
-Możliwość wyboru danego produktu bez konieczności przenoszenia innych
-łatwe zarządzanie całością produktu, ponieważ każda paleta jest umieszczona w stałym miejscu
-Możliwość zaadaptowania do każdego rodzaju produktu, zarówno jeżeli chodzi o obciążenie jak i kubaturę

691 801 411