Regały magazynowe – przepływowe

Regały magazynowe – przepływowe

W systemie tym palety przesuwają się po rolkach pod wpływem siły ciężkości, co zapewnia idealną
rotację produktu, jak również ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni i czasu przy przemieszczaniu
palet.

 

Palety magazynuje się zaczynając od części najwyższej i przesuwają się siłą ciężkości do wyjścia z
kontrolowaną szybkością. Pierwsza paleta jest oddzielona separatorem i dzięki temu może być
wyładowana bezkolizyjnie.

 

Doskonała rotacja towarów (system FIFO)
Oszczędność czasu przy przeładunku
Eliminacja utrudnień przy realizacji zamówień z wykorzystaniem korytarzy załadunku i rozładunku
Możliwość stałej kontroli ilości towaru, minimalizacja ryzyka uszkodzenia towaru
Doskonały nadzór magazynowanych produktów.

Opis produktu

ZALETY

 

-Doskonały system dla przechowywania towarów łatwo psujących się. Właściwy do wykorzystania
we wszystkich sektoreach przemysłu i dystrybucji;
-Zapewnia doskonałą cyrkulację przechowywanych towarów (w oparciu o system FIFO – pierwsza
paleta na wejściu staje się pierwszą paletą na wyjściu);
-Umożliwia najwyższą wydajność jako zwarty system magazynowania.
-Oszczędza czas potrzebny na przemieszczanie palet.

ELEMENTY SKŁADOWE

 

-Rolki – rozstaw oraz średnica rolek zależą od rodzaju i masy palet.
-Hamulce – sterują prędkością, z jaką przemieszczają się palety, działając jednocześnie na dwie
sąsiadujące rolki.
-Centrowniki palety – centrują paletę na wprowadzeniu do korytarza.
-Rampy hamujące – hamują i przytrzymują paletę po stronie wyjścia. Są umieszczone w jednej
linii z dolną strukturą palety.
-Zatrzymywacze palet – przytrzymują lub wydzielają palety ułatwiając wyjęcie pierwszej, bądź też
zmniejszają siłę nacisku, jaki palety wywierają wzajemnie na siebie.
-Ochrona rolki – chroni pierwszą rolkę przed uderzeniami palety.
-Regały paletowe przepływowe grawitacyjnie zawierają korytarze przepływowe o minimalnym
spadku, po których przemieszczają się palety.

691 801 411