Regały magazynowe – rzędowe

Regały magazynowe – rzędowe

Regały paletowe rzędowe to najprostsze w konstrukcji oraz zastosowaniu regały magazynowe.
Ich elastyczność pozwala na składowanie zarówno towarów spaletyzowanych o bardzo dużej
różnorodności, jak i towarów niespaletyzowanych dzięki dużej ofercie wyposażenia dodatkowego.

 

Regały paletowe rzędowe umożliwiają składowanie palet w układzie prostopadłym lub równoległym,
w gniazdach jedno- lub wielopaletowych.

Opis produktu

Regały paletowe rzędowe to:

-najekonomiczniejszy paletowy system regałów magazynowych
-bezpośredni dostęp do składowanych jednostek, ułatwiający nadzór stanu magazynowego
-łatwy nadzór stanu magazynowego
-możliwość adaptacji do każdej przestrzeni oraz wymiarów i ciężaru składowych produktów
-łatwo dostępne zmiany opcji, dające możliwość dopasowania do zmieniających się potrzeb
-szeroka gama akcesoriów dodatkowych, umożliwiających składowanie towarów
niespaletyzowanych, o nietypowych wymiarach oraz zmniejszających ryzyko uszkodzenia
wózkami widłowymi

691 801 411