Trzpienie nośne

Opis produktu

Trzpienie nośne o większej średnicy, wykonane z materiału cylindrycznego,

wykorzystywane są do:

-pobierania,

-transportu zwojów drutu,

-blach,

-kabli 

oraz innych przedmiotów o podobnej geometrii.

691 801 411