Widły

Opis produktu

Widły to jeden z najbardziej newralgicznych elementów wózków widłowych. To na nich opiera się transportowany ładunek, przenosząc na stalowe widły swój ciężar. Od ich solidności i prawidłowego wykonania, zależy sprawna praca i bezpieczeństwo operatora. Widły wózków ulegają naturalnemu zużyciu w czasie ich eksploatacji. Uszkodzenia mechaniczne, obciążenia, a także ewentualne wady materiałowe mogą powodować mikropęknięcia stali, które z czasem przybierają coraz większe rozmiary. Konsekwencją tego mogą być pęknięcia wideł, uniemożliwiające dalsza pracę. W takim przypadku nie pozostaje nic innego, jak dokonać wymiany starych wideł na nowe, w pełni sprawne.

691 801 411