Zawiesia i Łańcuchy

W niektórych czynnościach są one niezbędnym wyposażeniem w operacjach przeładunkowych bądź

czynnościach podnoszenia. Rodzaje i konstrukcja zawiesi łańcuchowych

Opis produktu

Zawiesia łańcuchowe To jeden z najpopularniejszych typów zawiesi cięgnowych stosowanych

w procesach transportowych w różnych branżach przemysłu.

Używa się ich w sytuacjach, w których ładunku nie można zawiesić na haku dźwignicy i

konieczne jest zastosowanie przedłużenia w postaci jednego lub kilku cięgien.

691 801 411