Leasing

Oferta leasingowa skierowana jest do firm, które:

 • chcą podnieść swoją konkurencyjność w szybkim czasie
 • chcą mieć dostęp do nowych technologii
 • poszukują elastycznego źródła finansowania
 • nie mogą rozwijać własnego biznesu, bo akurat brakuje im środków np. na zakup samochodu czy nowej linii produkcyjnej
 • chcą uzyskać korzyści podatkowe dzięki możliwości wliczania całości rat w koszty uzyskania przychodu

 

Leasing to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm poszukujących innowacyjnych rozwiązań leasingowych oraz profesjonalnego doradztwa.
Leasing to alternatywny sposób finansowania inwestycji.

 

Warunki udzielania leasingu:

 • waluta – PLN, EUR
 • kwota leasingu – bez ograniczeń

 

Korzyści:

 • leasing jest alternatywą dla produktów kredytowych
 • leasing pozwala na finansowanie zakupu środków trwałych, które są wykorzystywane do działalności gospodarczej bez naruszania funduszy własnych
 • raty leasingowe obniżają dochód tylko dla celów podatkowych, a dla celów rachunkowych kosztem jest jedynie część odsetkowa raty
  leasingowej i amortyzacja – firma nadal wykazuje duże zyski księgowe
 • w przypadku leasingu zwrotnego następuje uwolnienie „zamrożonych” środków finansowych, co natychmiastowo
 • poprawia płynność firmy
 • procedury leasingowe są zwykle mniej restrykcyjne niż procedury kredytowe
 • umowa leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie
  ważne przy ustalaniu długoterminowych budżetów
 • firma korzystająca z leasingu przenosi ciężar związany z rejestracją i ubezpieczeniem środka trwałego na firmę leasingową
 • atrakcyjne ubezpieczenie leasingowanych środków trwałych (w przypadku wystąpienia szkody całkowitej i likwidacji środka trwałego uzyskana nadwyżka odszkodowania ponad niespłacony kapitał zostaje zwrócona Klientowi)
 • w leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu, w wyniku czego firma zapłaci niższe podatki
 • w większości programów pomocowych UE istnieje możliwość refinansowania poniesionych kosztów związanych z nabyciem środków trwałych w formie leasingu.
 • w ramach raz przyznanego limitu Klient może dokonywać zakupu wszystkich środków trwałych: nowych i używanych, w kraju i za granicą
 • dostosowanie okresu leasingu oraz opłat do indywidualnych potrzeb Klienta
 • opłaty leasingowe mogą być równe (oferty standardowe), degresywne, dopasowane do sezonowości przychodów

 

Zapraszamy do kontaktu

tel: +48 691 801 411

e-mail: info@elektroprogram.com.pl

691 801 411